Hygiene and Epidemiology – Final Exam

The final Exam is scheduled for Friday, April 14, 2023, from 13:00 to 14:00 in room 105 (build C3, 1 floor). The exam will address material covered in class up to the materials presented during Hygiene and Epidemiology Course. The following items are NOT allowed during the exam:• own Computers• Cell-phones• Copies of text or any other item

Dostęp do materiałów wykładowych/ seminaryjnych/ ćwiczeniowych

Uprzejmie informujemy, iż dostęp do materiałów wykładowych/ seminaryjnych/ ćwiczeniowych zamieszczonych w zakładnice „Dydaktyka”, z urządzeń spoza sieci Uniwersytetu, możliwy jest przez serwer PROXY. Poniżej znajduje się link do strony internetowej objaśniającej konfigurację usługi. PROXY – Usługa zdalnego dostępu Materiały są również zamieszczone na platformie e-learningowej ŚUM. Część materiałów dostępnych poprzez platformę e-learningową jest nagrana z …