Informacja dla Studentów I-go roku WLK

Niniejszym informuję, iż za zgodą Pana Dziekana ds. Studentów zaliczenie
z przedmiotu „Zdrowie publiczne” dla Studentów I roku WLK odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 r. w godzinach od  12:00 do 13:00. 

          Dodatkowo informuję, że zaliczenie dla poszczególnych grup będzie prowadzone
wg następującego porządku:

Sala 112 Wydział Nauk o Zdrowiu (Centrum Dydaktyczne)  –

                                         grupy studenckie 6, 8, 18, 19

          Sala 113 CDiSM – grupy studenckie  5, 10, 12

          Sala 114 CDiSM  – grupy studenckie 11, 13, 14

          Sala A-3 SUM –     grupy studenckie 1, 2, 3, 4, 7, 9, 15, 16, 17, 20, 21

 

Kierownik ćwiczeń

Dr hab. n med. Małgorzata Kowalska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla Studentów I-go roku WLK została wyłączona

INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH

Uprzejmie informujemy, że dr hab. n med. Małgorzata Kowalska, kierownik ćwiczeń, pełni dyżur w poniedziałek w godz. 13:00-14:00.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania INFORMACJA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATOWICACH została wyłączona