Informacja dla studentów I-go roku WLK

Zaliczenie z przedmiotu „Zdrowie Publiczne” dla Studentów I roku WLK odbędzie się w dniu 06.02.2019 (środa) w godz. 8:30 – 10:00, według poniższego harmonogramu:

Sala 109  – grupy studenckie 16, 17, 18, 19

Sala 110  – grupy studenckie 12, 14, 15

Sala 114 (CDiSM)  – grupy studenckie 10, 11, 13

Sala A-3 SUM – grupy studenckie od 1 do 9, 20

Studenci zgłaszają się na zaliczenie osobiście – na zaliczenie należy przynieść legitymację studencką.

Kierownik ćwiczeń,

Prof dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska