Information for students

Dear Students,

in relation to the coronavirus epidemic and the new Rector’s SUM regulation from 29.04.2020 (enclosed) concerning teaching, we would like  to inform you that starting from May 6th 2020 all classes in the courses Environmental Health, Biostatistics, Hygiene and Epidemiology, Basic of Scientific Research will be carried out exclusively with the participation of the university e-learning platform. On the platform we published the content of obligatory lectures, seminars, all necessary materials and tasks designed for independent work. They are accessible after logging in to the platform at the dates scheduled in the schedule for each group (attached). The passwords will be send to group representatives in a separate mail.

Informacja dla studentów II i V roku WNMK

Drodzy Studenci,

w związku z epidemią koronawirusa i nowym zarządzeniem JM Rektora SUM z dnia 29.04.2020r. (w załączeniu) w sprawie zajęć dydaktycznych informujemy, iż począwszy od dnia 6 maja br. wszystkie kursy z przedmiotów: Higiena i epidemiologia, Biostatystyka i zajęcia fakultatywne będą realizowane wyłącznie z udziałem platformy e-learningowej SUM. Zamieściliśmy na niej treści wykładów, seminariów, niezbędnych materiałów oraz zadań przeznaczonych do samodzielnej pracy. Dostęp do nich jest możliwy po zalogowaniu się na platformę w terminach zgodnych z terminem zaplanowanym w harmonogramie dla każdej grupy (w załączeniu), przy czym hasło dostępu do kursu Biostatystyka dla studentów V roku jest następujące: biostat2019 natomiast dla kursu Higiena i epidemiologia dla studentów II roku: higiena2020.

                                                                 Życzę powodzenia, w imieniu Zespołu
Prof. Małgorzata Kowalska

Aktualna informacja na temat zajęć z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” dla studentów II roku oraz z przedmiotu „Biostatystyka” dla studentów V roku

Informuję, że studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i harmonogramu zajęć zaplanowanego na bieżący rok akademicki (obydwa dokumenty widnieją na stronie Katedry i Zakładu Epidemiologii).
Tym samym przesłane przedwcześnie prace (w stosunku do zaplanowanych i ujętych w harmonogramie dla danej grupy studenckiej) lub nadesłane rozwiązania przeznaczone dla innych niż własna grup nie stanowią podstawy do zaliczenia w/w zajęć (!).

Z poważaniem,
Kierownik Ćwiczeń 
prof. Małgorzata Kowalska