Informacja dla studentów II-go roku WLK

Uprzejmie informuję, iż egzamin poprawkowy z przedmiotu „Higiena i Epidemiologia” dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbędzie się w trakcie sesji poprawkowej, dnia 03.09.2018 r. w godzinach od 12:00-14:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w Auli A3.

Kierownik ćwiczeń

Prof. dr hab. n med. Małgorzata Kowalska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla studentów II-go roku WLK została wyłączona

Informacja dla Studentów II-go roku WLK

Wyniki zaliczenia z przedmiotu ‘Higiena i Epidemiologia’ z dnia 20 czerwca 2018. –> wyniki

Przyjęto następujące kryteria oceny:

Liczba Punktów Ocena Końcowa
0 – 64 Niedostateczna (2,0)
65 – 70 Dostateczna (3,0)
71 – 76 Dość dobra (3,5)
77 – 82 Dobra (4,0)
83 – 88 Ponad dobra (4,5)
89 – 100 Bardzo dobra (5,0)

Kierownik ćwiczeń,

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla Studentów II-go roku WLK została wyłączona

Informacja dla Studentów II roku – grupa 4, 5, 7, 12

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU

„HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA” – SUM 2018

Informacja dla Studentów II roku – grupa 4, 5, 7, 12

Wydziału Lekarskiego w Katowicach

w dniu 20.06.2018

            Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana sali egzaminacyjnej dla grup:
4, 5, 7 i 12 z Sali 112 WNoZ na Salę B w Centralnym Szpitalu Klinicznym
(ul. Medyków 14).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla Studentów II roku – grupa 4, 5, 7, 12 została wyłączona