Informacja dla Studentów II-go roku WLK

Uprzejmie informuję, iż II termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu „Higiena i Epidemiologia” dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbędzie się w dniu 14.09.2018 r. o godz. 9:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w formie ustnej.

Kierownik ćwiczeń

Prof. dr hab. n med. Małgorzata Kowalska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla Studentów II-go roku WLK została wyłączona

Informacja dla studentów II-go roku WLK

Wyniki zaliczenia z przedmiotu ‘Higiena i Epidemiologia’ z dnia 3 września 2018 –> wyniki

Zgodnie z regulaminem zajęć przyjęto następujące kryteria oceny:

Liczba Punktów Ocena Końcowa
0 – 69 Niedostateczna (2,0)
70 – 75 Dostateczna (3,0)
76 – 81 Dość dobra (3,5)
82 – 87 Dobra (4,0)
88 – 93 Ponad dobra (4,5)
94 – 100 Bardzo dobra (5,0)

Kierownik ćwiczeń,

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla studentów II-go roku WLK została wyłączona

Informacja dla studentów II-go roku WLK

Uprzejmie informuję, iż egzamin poprawkowy z przedmiotu „Higiena i Epidemiologia” dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbędzie się w trakcie sesji poprawkowej, dnia 03.09.2018 r. w godzinach od 12:00-14:00. Egzamin zostanie przeprowadzony w Auli A3.

Kierownik ćwiczeń

Prof. dr hab. n med. Małgorzata Kowalska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla studentów II-go roku WLK została wyłączona