Informacja dla studentów V-go roku WLK

Zaliczenie z przedmiotu „Biostatystyka” dla studentów V roku odbędzie się w dniu 17.06.2019r. (poniedziałek) w godz. 8:00 – 9:00, według poniższego harmonogramu:

Sala 110 – grupy studenckie 9, 12, 14

Sala 113 (CDiSM) – grupy studenckie 1, 2

Sala 114 (CDiSM) – grupy studenckie 3, 4

Sala A – 3 – grupy studenckie 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13

Kierownik ćwiczeń,
Prof dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska

Informacja dla studentów V-go roku WLK

Uprzejmie informujemy, że zaliczenie z przedmiotu „Biostatystyka” dla studentów V roku odbędzie się 17 czerwca 2019 roku w godz. 8:00 – 9:00.

Informacja o przydzieleniu grup do poszczególnych sal, w których odbędzie się zaliczenie, nastąpi w późniejszym terminie.

Kierownik ćwiczeń
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska

Informacja dla studentów II-go roku WLK

Uprzejmie informujemy, że egzamin z przedmiotu „Higiena i Epidemiologia” dla studentów II roku odbędzie się 26 czerwca 2019 roku w godz. 13:15 – 15:30.

Informacja o przydzieleniu grup do poszczególnych sal, w których odbędzie się egzamin, nastąpi w późniejszym terminie.

Kierownik ćwiczeń
Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska