Aktualna informacja na temat zajęć z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” dla studentów II roku oraz z przedmiotu „Biostatystyka” dla studentów V roku

Informuję, że studenci są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i harmonogramu zajęć zaplanowanego na bieżący rok akademicki (obydwa dokumenty widnieją na stronie Katedry i Zakładu Epidemiologii).
Tym samym przesłane przedwcześnie prace (w stosunku do zaplanowanych i ujętych w harmonogramie dla danej grupy studenckiej) lub nadesłane rozwiązania przeznaczone dla innych niż własna grup nie stanowią podstawy do zaliczenia w/w zajęć (!).

Z poważaniem,
Kierownik Ćwiczeń 
prof. Małgorzata Kowalska