Informacja dla studentów II i V roku WNMK

Drodzy Studenci,

w związku z epidemią koronawirusa i nowym zarządzeniem JM Rektora SUM z dnia 29.04.2020r. (w załączeniu) w sprawie zajęć dydaktycznych informujemy, iż począwszy od dnia 6 maja br. wszystkie kursy z przedmiotów: Higiena i epidemiologia, Biostatystyka i zajęcia fakultatywne będą realizowane wyłącznie z udziałem platformy e-learningowej SUM. Zamieściliśmy na niej treści wykładów, seminariów, niezbędnych materiałów oraz zadań przeznaczonych do samodzielnej pracy. Dostęp do nich jest możliwy po zalogowaniu się na platformę w terminach zgodnych z terminem zaplanowanym w harmonogramie dla każdej grupy (w załączeniu), przy czym hasło dostępu do kursu Biostatystyka dla studentów V roku jest następujące: biostat2019 natomiast dla kursu Higiena i epidemiologia dla studentów II roku: higiena2020.

                                                                 Życzę powodzenia, w imieniu Zespołu
Prof. Małgorzata Kowalska