Informacja dla Starostów Grup odbywających zajęcia prowadzone przez Katedrę Epidemiologii WNM w Katowicach

Starostowie Grup odbywających zajęcia prowadzone przez Katedrę Epidemiologii WNM w Katowicach,

Przypominam o obowiązku uczestnictwa w zajęciach w formie e-learningu, w terminach wyznaczonych przez harmonogram. Starostowie grup są odpowiedzialni z udział studentów w zajęciach (powiadomienie przypominające, odnotowanie problemów uniemożliwiających udział w zajęciach). Wszelkie problemy, dotyczące także przewidywanych lub pojawiających się konfliktów w zakresie organizacji zajęć (głównie nakładanie się dwóch różnych zajęć w tym samym czasie), Starostowie muszą komunikować w postaci listu (e-mail) do Sekretariatu Katedry Epidemiologii, pod adresem: epikat@sum.edu.pl.

Prof. Jan E. Zejda
Kierownik Katedry Epidemiologii
Wydział Nauk Medycznych w Katowicach