Informacja dla studentów II roku kierunku lekarskiego

Uprzejmie informujemy, iż zaliczenie z przedmiotu Zdrowie publiczne odbędzie się 09.02.2021r. w godzinach 8.25 – 9.00.
Adres strony internetowej oraz hasło dostępu do zaliczenia przesłane zostanie każdemu Studentowi na uczelniany adres mailowy.