SKN

Przy Katedrze i Zakładzie Epidemiologii w roku akademickim 2019/2020 prowadzone są 2 Studenckie Koła Naukowe.

I. Koło Epidemiologiczne:

Opiekun Koła – dr hab. n. med. Grzegorz Brożek

Lp. Imię Nazwisko Rok studiów
1. Paulina 

Majek

I SD –
przewodnicząca Koła

2. Maciej Nowak III
3. Bartłomiej Nowak III
4. Maksymilian Macherski III
5. Piotr Nakiela III
6. Mikołaj Wyrzykowski III
7. Adrianna Biecka III
8. Krzysztof Kużma III
9. Aleksandra Gil III
10. Katarzyna Jarzębska IV
11. Aleksandra Gładys IV
12. Natalia Banaś VI
13. Aneta Kamińska IV
14. Weronika Uniejewska IV
15. Barbara Lewicka III

II. Koło Biostatystyczne

Opiekun Koła – prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

Lp. Imię Nazwisko Rok studiów
1. Aleksandra Placzyńska

V –
przewodnicząca Koła

2. Katarzyna Jarzębska V
3. Bartłoniej  Piasecki V
4. Michał Nicze V
5. Marek Zielonka VI
6. Natalia Banaś IV
7. Marcin Figura III
8. Tomasz Kowalczyk III
9. Dominika Krupnik V
10. Alicja Wojtyniak V
11. Dawid Niechciał IV
12. Karina Marynowska IV
13. Nadia Wożniak V