Specjalizacja z Epidemiologii

Kursy podyplomowe dla MAGISTRÓW

1. Wniosek o rozpoczecie specjalizacji

2. Formularz zgłoszenia

3. Program spacjalizacji 2010 (podstawowy)

4. Program specjalizacji 2010 (uzupełniający)

5. Program sepcjalizacji 2003

6. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 17 października 2002 r.)

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 27 listopada 2008 r.)

8. Terminy kursów specjalizacyjnych z ‘epidemiologii’ dla magistrów na 2012 rok (w przygotowaniu)

9. Wykaz kursów podyplomowych w zakresie specjalizacji z epidemiologii dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra organizowanych w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii SUM

10. Regulamin organizacyjny specjalizacji z epidemiologii