Specjalizacja z Epidemiologii

Kursy podyplomowe dla MAGISTRÓW

1. Wniosek o rozpoczęcie specjalizacji

2. Formularz zgłoszenia

3. Program specjalizacji 2018 (podstawowy)

4. Program specjalizacji 2018 (uzupełniający)

5. Program specjalizacji 2010 (podstawowy)

6. Program specjalizacji 2010 (uzupełniający)

7. Program specjalizacji 2003 (podstawowy)

8. Program specjalizacji 2003 (uzupełniający)

9. Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 17 października 2002 r.)

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 27 listopada 2008 r.)

11. Regulamin organizacyjny specjalizacji z epidemiologii