Seminaria i ćwiczenia (sem. zimowy)

Seminarium i ćwiczenia 1: Epidemiologia opisowa

Zadanie 1

Zadanie 2

Artykuł 1

Artykuł 2

Artykuł 3

Artykuł 4

Seminarium i ćwiczenia 2: Epidemiologia analityczna

Artykuł do ćwiczeń 2 – Efekt kohorty

Seminaria i ćwiczenia 3: Badanie kwestionariuszowe

Seminaria i ćwiczenia 4: Normy i wartości należne