Ogłoszenie o naborze

Trwa nabór studentów do pracy w projekcie „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” w ramach przyznanego przez Agencję Badań Medycznych w konkursie COVID19 (zadanie nr 8 Przygotowanie bazy danych „Wprowadzanie kwestionariuszy do bazy badanych”)

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Wzór umowy

Formularz zgłoszeniowy do badania

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż od dnia dzisiejszego tj. 20.11.2020r. formularz zgłoszeniowy do badania „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” jest ponownie aktywny. Wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego pozwoli na dołączenie do projektu i otrzymanie skierowania na badanie.

Formularz zgłoszeniowy

Ważna informacja dla uczestników badania

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uprzejmie informuje, iż z przyczyn technicznych formularz zgłoszeniowy do badania „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku” będzie nieaktywny do 19.11.2020r. (włącznie).