Informacja o zakończeniu badań

W dniu 18.12.2020r. zakończone zostały badania serologiczne w ramach projektu „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku”.

Zespół Badawczy dziękuje Wszystkim, którzy skorzystali z zaproszenia do udziału w badaniu i łączy Życzenia Zdrowych Świąt oraz Dobrego Nowego Roku.

Ważna informacja dla uczestników badania

Uprzejmie przypominamy, że oczekując na badania w Laboratoriach
„Diagnostyka” obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz należy zachować dystans pomiędzy badanymi, zgodnie z zasadami
obowiązującego reżimu sanitarnego.

W związku ze zmianą od dnia 01.12.2020r. godzin pracy Laboratoriów w ramach projektu, uprzejmie prosimy, aby każdy pacjent telefonicznie umówił dzień i konkretną godzinę, w wybranym przez siebie Punkcie Pobrań

(nr telefonu: 500 872 160).
Pacjent, który  nie zadzwoni uprzednio z rezerwacją miejsca, może zostać nie obsłużony.