Informacja dla studentów V roku WNMK

Drodzy Studenci V roku WNMK,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju Jego Magnificencja Rektor SUM wydał w dniu 25.03.2020 zarządzenie nr 48/2020 zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 11.03.2020, na mocy którego zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne (zarządzenie w załączeniu).

W związku z tym podjęto decyzję, iż zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Biostatystyka” dla grup: 1, 10, 14, 15 i 16 przewidziane harmonogramem zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej (hasło dostępu na stronie Katedry w zakładce „V rok”: biostat20). Proszę zapoznać się z treścią seminariów i zadań przygotowanych przez osoby prowadzące konkretne tematy i samodzielnie zrealizować wszystkie zadania.

Kompletne rozwiązania zadań wraz z nazwiskiem i numerem grupy proszę przesyłać w formie elektronicznej (pdf) na następujący adres: epikat@sum.edu.pl w terminie nie później niż 7 dni od daty zajęć podanej w harmonogramie.

W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32 252 37 34.

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda

Informacja dla studentów II roku WNMK

Drodzy Studenci II roku WNMK,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju Jego Magnificencja Rektor SUM wydał w dniu 25.03.2020 zarządzenie nr 48/2020 zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 11.03.2020, na mocy którego zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne (zarządzenie w załączeniu).

W związku z tym podjęto decyzję, iż zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” dla grup: 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13 i 15 przewidziane harmonogramem zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej (hasło dostępu na stronie Katedry w zakładce „II rok”: epikat2019). Proszę zapoznać się z treścią seminariów i zadań przygotowanych przez osoby prowadzące konkretne tematy i samodzielnie zrealizować wszystkie zadania.

Kompletne rozwiązania zadań wraz z nazwiskiem i numerem grupy proszę przesyłać w formie elektronicznej (pdf) na następujący adres: epikat@sum.edu.pl w terminie nie później niż 7 dni od daty zajęć podanej w harmonogramie.

W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32 252 37 34.

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda