Ważna informacja dla uczestników badania

Uprzejmie przypominamy, że oczekując na badania w Laboratoriach
„Diagnostyka” obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania ust i nosa oraz należy zachować dystans pomiędzy badanymi, zgodnie z zasadami
obowiązującego reżimu sanitarnego.

W związku ze zmianą od dnia 01.12.2020r. godzin pracy Laboratoriów w ramach projektu, uprzejmie prosimy, aby każdy pacjent telefonicznie umówił dzień i konkretną godzinę, w wybranym przez siebie Punkcie Pobrań

(nr telefonu: 500 872 160).
Pacjent, który  nie zadzwoni uprzednio z rezerwacją miejsca, może zostać nie obsłużony.

Ważna informacja dla uczestników badania

Katedra i Zakład Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach informuje, iż od 01.12.2020r. ulegają zmianie godziny pobrań krwi do projektu „Rozpowszechnienie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku”, zgodnie z załączoną tabelą.

Zakończenie rekrutacji do badania

Rekrutacja do projektu „Rozpowszechnianie, przebieg i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020roku” została zakończona.
Otrzymane zgłoszenia zostaną rozpatrzone do końca miesiąca.