Informacja dla Studentów II roku – grupa 4, 5, 7, 12

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU

„HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA” – SUM 2018

Informacja dla Studentów II roku – grupa 4, 5, 7, 12

Wydziału Lekarskiego w Katowicach

w dniu 20.06.2018

            Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana sali egzaminacyjnej dla grup:
4, 5, 7 i 12 z Sali 112 WNoZ na Salę B w Centralnym Szpitalu Klinicznym
(ul. Medyków 14).

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla Studentów II roku – grupa 4, 5, 7, 12 została wyłączona

Informacja dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU

„HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA” – SUM 2018

–> informacja

  1. Egzamin    ma  charakter   sprawdzianu  testowego  i odbywa się   – dla   wszystkich

Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach – w dniu 20 czerwca  2018 roku.

  1. Egzamin odbywa się od godz. 9:00 do 11:30 w salach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wg poniższego harmonogramu:

Sala 112 WNoZ – grupy studenckie 4, 5, 7, 12

Sala 113 CDiSM – grupy studenckie 15, 16, 17

Sala 114 CDiSM – grupy studenckie 6, 11, 14

Sala A-3 SUM – grupy studenckie 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18

  1. Studenci zgłaszają się na egzamin osobiście – na egzamin należy przynieść dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  1. Zakres egzaminu obejmuje wiedzę z higieny i epidemiologii stanowiącą przedmiot wykładów, seminariów, ćwiczeń i pozycji literaturowych, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018.
  1. Techniczny sposób prowadzenia egzaminu jest przedstawiony w osobnej informacji (Informacja Odnośnie Przebiegu Egzaminu) i zamieszczony poniżej.
  1. Informacja na temat drugiego terminu egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie.
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach została wyłączona

Informacja dla studentów I-go roku WLK

Uprzejmie informuję, iż zaliczenie poprawkowe z przedmiotu „Zdrowie publiczne” dla Studentów I roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach odbędzie się w trakcie sesji poprawkowej, dnia 06.03.2018 r. w godzinach od 15:00-18:00. Zaliczenie będzie prowadzone w formie ustnej.

Kierownik ćwiczeń

Dr hab. n med. Małgorzata Kowalska

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Informacja dla studentów I-go roku WLK została wyłączona