Informacja dla Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach

EGZAMIN Z PRZEDMIOTU

„HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA” – SUM 2018

–> informacja

  1. Egzamin    ma  charakter   sprawdzianu  testowego  i odbywa się   – dla   wszystkich

Studentów II roku Wydziału Lekarskiego w Katowicach – w dniu 20 czerwca  2018 roku.

  1. Egzamin odbywa się od godz. 9:00 do 11:30 w salach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, wg poniższego harmonogramu:

Sala 112 WNoZ – grupy studenckie 4, 5, 7, 12

Sala 113 CDiSM – grupy studenckie 15, 16, 17

Sala 114 CDiSM – grupy studenckie 6, 11, 14

Sala A-3 SUM – grupy studenckie 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 18

  1. Studenci zgłaszają się na egzamin osobiście – na egzamin należy przynieść dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.
  1. Zakres egzaminu obejmuje wiedzę z higieny i epidemiologii stanowiącą przedmiot wykładów, seminariów, ćwiczeń i pozycji literaturowych, obowiązujących w roku akademickim 2017/2018.
  1. Techniczny sposób prowadzenia egzaminu jest przedstawiony w osobnej informacji (Informacja Odnośnie Przebiegu Egzaminu) i zamieszczony poniżej.
  1. Informacja na temat drugiego terminu egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.