O Katedrze

Katedra Epidemiologii jest jednostką organizacyjną Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, realizującą zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. W zakresie działalności edukacyjnej w Katedrze prowadzone są zajęcia dla studentów medycyny oraz kształcenie podyplomowe lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także studentów studiów doktoranckich w zakresie epidemiologii, zdrowia środowiskowego, zdrowia publicznego i biostatystyki.

Zespół Katedry składa się z siedmiu pracowników, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu: Prof. dr hab. n. med. Jan E. Zejda (kierownik Katedry), Dr n. med. Bogumiła Braczkowska (adiunkt), Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska (adiunkt), Dr n. med. Grzegorz Brożek (adiunkt), P. Sylwia Sowa (asystent naukowo-techniczny) oraz troje asystentów Dr n. med. Anna Korczyńska, mgr Sandra Kryska i Dr n. o zdr. Kamil Barański.

Obszar aktywności naukowej zespołu Katedry ma charakter interdyscyplinarny i koncentruje się na zagadnieniach epidemiologii środowiskowej i klinicznej.

Aktualnie realizowany program naukowy reprezentujący epidemiologię środowiskową dotyczy kilku zagadnień:

  • Epidemiologia chorób układu oddechowego (populacyjne badania astmy wieku dziecięcego i innych alergicznych zaburzeń układu oddechowego – badania kwestionariuszowe, spirometryczne, alergologiczne i genetyczne);
  • Epidemiologia stanów zdrowotnych związanych z zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (pyłowe i gazowe zanieczyszczenia a umieralność ogólna i specyficzna, chorobowość, występowanie objawów – analiza szeregów czasowych z wykorzystaniem dobowych danych);
  • Epidemiologia chorób zakaźnych (rozpowszechnienie i czynniki ryzyka różnych postaci wirusowego zapalenia wątroby w populacji generalnej i pracowników ochrony zdrowia, epidemiologia gruźlicy).

Program naukowy reprezentujący epidemiologię kliniczną obejmuje problematykę walidacji testów przesiewowych w kierunku astmy wieku dziecięcego, nadciśnienia tętniczego oraz analizy porównawcze różnych metod diagnostycznych i terapeutycznych w neonatologii. Ponadto zespół Katedry realizuje szereg zadań o charakterze bezpośredniej współpracy lub konsultacji w programach badawczych prowadzonych przez jednostki kliniczne uczelni.

Zespół Katedry prowadzi współpracę międzynarodową w ramach m.in. programu Ga2len, Cost, a także dwustronnego porozumienia z Instytutem Medycyny Społecznej w Tromso (Norwegia). W kraju, zewnętrzna aktywność Zespołu przejawia się m.in. zaangażowaniem pracowników w prace Komitetu Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN, Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologicznego, Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologii Środowiskowej.