Information for students

Dear Students,

Due to COVID-19 epidemiological situation in Poland and authorities regulations all the classes are suspended.

Courses “Environmental Health” as well as “Hygiene and Epidemiology” will be performed in distance education mode. All the materials with the course presentationsare uploaded on the web. (Environmental Health and Hygiene and Epidemiology).
Password: epikat2019

Please read attached materials in the order as on yours course schedules. (Schedule – Environmental Health and Schedule – Hygiene and Epidemiology).
In case of any questions please contact prof. Grzegorz Brożek, MD, PhD.

gbrozek@sum.edu.pl

Informacja dla studentów V roku WNMK

Drodzy Studenci V roku WNMK,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju Jego Magnificencja Rektor SUM wydał w dniu 03.04.2020 zarządzenie nr 58/2020 zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 11.03.2020r., na mocy którego zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne (zarządzenie w załączeniu).

W związku z tym podjęto decyzję, iż zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Biostatystyka” przewidziane harmonogramem zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej (hasło dostępu na stronie Katedry w zakładce „V rok”: biostat20). Proszę zapoznać się z treścią seminariów i zadań przygotowanych przez osoby prowadzące konkretne tematy i samodzielnie zrealizować wszystkie zadania.

Kompletne rozwiązania zadań wraz z nazwiskiem i numerem grupy proszę przesyłać w formie elektronicznej (pdf) na następujący adres: epikat@sum.edu.pl w terminie nie później niż 7 dni od daty zajęć podanej w harmonogramie.

W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32 252 37 34.

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda

Informacja dla studentów II roku WNMK

Drodzy Studenci II roku WNMK,

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną koronawirusa SARS-CoV-2 w naszym kraju Jego Magnificencja Rektor SUM wydał w dniu 03.04.2020 zarządzenie nr 58/2020 zmieniające zarządzenie nr 42/2020 z dnia 11.03.2020r., na mocy którego zostały zawieszone zajęcia dydaktyczne (zarządzenie w załączeniu).

W związku z tym podjęto decyzję, iż zajęcia dydaktyczne z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” przewidziane harmonogramem zostaną przeprowadzone w formie elektronicznej (hasło dostępu na stronie Katedry w zakładce „II rok”: epikat2019). Proszę zapoznać się z treścią seminariów i zadań przygotowanych przez osoby prowadzące konkretne tematy i samodzielnie zrealizować wszystkie zadania.

Kompletne rozwiązania zadań wraz z nazwiskiem i numerem grupy proszę przesyłać w formie elektronicznej (pdf) na następujący adres: epikat@sum.edu.pl w terminie nie później niż 7 dni od daty zajęć podanej w harmonogramie.

W razie problemów proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 32 252 37 34.

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. n med. Jan E. Zejda