Kontakt / Contact

Katedra i Zakład Epidemiologii Department of Epidemiology

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach / Faculty of Medical Sciences in Katowice

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach / Medical University of Silesia in Katowice

ul. Medyków 18 / 18 Medyków Street

40-752 Katowice / 40-752 Katowice

e-mail: epikat@sum.edu.pl

tel.: (32) 208 85 36; (32) 252 37 34 / phone: +48 (32) 208 85 36; +48 (32) 252 37 34

Deklaracja dostępności