Nauka

Projekty badawcze realizowane w Katedrze i Zakładzie Epidemiologii:

 • Projekt realizowany w ramach badań statutowych SUM pt. Jakość życia i zdrowie psychiczne studentów medycyny oraz lekarzy
  w trakcie wieloletniej prospektywnej obserwacji (POLLEK).
  Czas trwania projektu: 2019 - w trakcie realizacji
 • Projekt finansowany przez Komisję Eurepejską w ramach programu Horizon 2020 pt. Mental Health: Focus on Retention of Healthcare Workers (METEOR). Czas trwania projektu: 2021 - w trakcie realizacji. Więcej informacji: strona internetowa projektu
 • 2021 - 2024: Modelowanie zależności przyczynowo - skutkowych w epidemiologii środowiskowej. Projekt finansowany w ramach badań statutowych SUM
 • 2020 - 2021: Rozpowszechnienie i czynniki ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w populacji Aglomeracji Górnośląskiej w 2020 roku. Grant przyznany przez Agencję Badań Medycznych, projekt nr 2020/ABM/COVID19/0044. Więcej informacji: Raport końcowy cześć I, Raport końcowy część II
 • 2015 - 2021: Epidemiologiczna ocena podstawowych problemów zdrowotnych w populacji województwa śląskiego. Projekt finansowany w ramach badań statutowych SUM
 • 2011: Polska pomoc na rzecz profilaktyki chorób płuc o dużym znaczeniu społecznym w Białorusi i Ukrainie. Badania realizowane
  w ramach programu MSZ-RP, projekt nr 249/PR/2011/JST/IN 
 • 2011 - 2013: Środowiskowe uwarunkowania niedodiagnozowania astmy wieku dziecięcego. Projekt finansowany w ramach badań statutowych SUM
 • 2008 - 2011: Ocena stanu zdrowia i podstawowych wskaźników kosztu fizjologicznego pracy u osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z obsługą komputera. Grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • 2009 - 2010: Polish Assistance to the Prevention of Large Public Impact Lung Diseases in Belarus and Ukraine

Dorobek naukowy Katedry i Zakładu Epidemiologii za okres od 2020 do 2024 roku:

Deklaracja dostępności